Bok: En jord för alla – läs den!

En jord för alla är namnet på en bok som bland andra Johan Rockström skrivit. Den kom nyligen ut under namnet Earth for All: A Survival Guide for Humanity och finns nu på svenska. Bakom utgivningen står Romklubben, där bland andra Anders Wijkman ingår. Boken är resultatet av en två-årigt forskningsprojekt där Romklubben, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Stockholm Resilience Centre och Handelshöyskolen BI i Oslo samverkat. (Länktips till projektet, se nedan). Boken summerar på ett genomgripande och klargörande sätt vad det är mänskligheten måste korrigera för att det ska bli möjligt för kommande generationer att leva ett rimligt och drägligt liv på planeten. Bokens allvarliga budskap gör det svårt att ens presentera den på ett rättvisande sätt.

En att-göra-lista bortom det dagliga
Naturligtvis finns de rockströmska planetära gränserna med. Men boken stannar inte där, den går vidare och tar ett helhetsgrepp. På så sätt blir boken en slags att-göra-lista för mänskligheten. En bok som måste skrivas, ett budskap som måste fram. Oavsett hur de dagliga detaljfrågorna ständigt skymmer den långsiktiga strävan. Oavsett hur börskurser, små och stora krig, Melodifestivaler och annat ständigt tar vår uppmärksamhet. Boken blir ett slags referensskrift, där vi får svart på vitt vilka de stora uppgifterna är när vi lyckas bortse från de ovidkommande skeenden och detaljer, som ständigt gör sig påminda.

Fem viktiga områden som måste förändras, och lite till
Projektet har jobbat med flera olika scenarier, som man i boken förenklat till två, i praktiken ett. Vi behöver ta ”Jättekliv” på fem preciserade områden. Väl underbyggda resonemang, med tabeller och forskningsreferenser leder fram till att det är fem områden vi åtminstone måste åtgärda. Ju förr desto bättre. Det handlar om fattigdom, om jämlikhet mellan och inom länder, om kvinnors situation, om livsmedelsförsörjningen och om hur vi ska organisera energianvändningen. Och naturligtvis hur det finansiella systemet måste upphöra att förstärka problemen.

Det saknas konsensus
Under läsningen funderar jag på vem som egentligen ska läsa boken; hur man tänkt att detta budskap ska fångas upp. För de rådande makthavarna på politikens, ekonomins och ägandets områden är budskapet svårsmält. De måste backa och göra världen mer rättvis. Det kommer sitta långt inne. Och hur ska vi i den rika delen av världen egentligen möjliggöra det som boken talar om? Utan att skapa andra problem? Hur ska gå det gå till, tänker jag? Det är bråttom och det är troligen svårt att åstadkomma en ny världsordning utan att varje initiativ i ”rätt” riktning riskerar att kopplas till nya kortsiktiga egenintressen. Vi har ju ingen konsensus i världen, inget FN som kan samla världens folk bakom en gemensam syn på hur vi ska gå till väga för att balansera alla orättvisor.

Befriande fri från invändningar
Samtidigt är detta boken styrka, att den totalt blundar för de uppenbara motkrafter som finns och som inte utan strid kommer att ge upp sina positioner. Budskapet är bortom dagspolitiken, bortom religioner och särintressen, bortom etniska konflikter och ägarmakt. Här står på cirka 200 sidor vad vi behöver göra för att rätta till det som blivit fel. Gör vi inte detta kommer problemen att förvärras och kommer konflikterna växa. Det kanske blir vattenbristen som kommer först, eller livsmedelsförsörjningen, eller de uppenbara klimatrelaterade förändringarna. Allt hänger ihop.

Illustrativt exempel på hur världen ser på jämlikhet
Hur olika vi ser i världen på rättvisa kom till nyligen till uttryck från aningen oväntat håll. Svensken Otto Drakenberg stod på internationella fäktförbundets kongress i talarstolen och ville lyfta frågan om kvinnors och HBTQ-personers rättigheter mot bakgrund av att Saudiarabien ska vara värd för något mästerskap. Drakenberg tystades av delegater och ombads av mötesordföranden att sluta tala om detta. Klippet cirkulerar på sociala medier och illustrerar hur vår syn på mänskliga rättigheter skiljer sig från många andra länders. (Länktips, se nedan). Det är långt kvar till en likartad syn på mänskliga rättigheter och rätten för kvinnor och olika minoriteter att ta del av samhället på lika villkor.

Vi vet – och då har vi ett ansvar
Jag kan bara uppmana alla att läsa boken. Den är tydlig och rak i sitt budskap och väl underbyggd med fakta och referenser. Detta är vad vi (åtminstone) behöver fixa. Ju snabbare desto bättre. Om vi vill att våra barn ska kunna leva ett åtminstone lika bra liv som vi. Och kommande generationer efter dem.

Länktips Earth4all-projektet https://www.earth4all.life/

Länktips Fäktningskongress https://www.svtplay.se/klipp/j4oRa99/faktning-har-tystas-svensken-av-hogljudda-protester

4 thoughts on “Bok: En jord för alla – läs den!

 1. Christer, Den förra boken av sama författare Jorden,planetens historia och framtid innehåler det du skriver om.Vd är skilnaden?

  • Den nya boken har en tydlig utgångspunkt i det fleråriga projekt som Earth4all drivit och som har mycket gedigna referenser till olika forskargrupper.
   Kolla gärna länken och hur brett projektet och boken byggt sin samlade information. Boken hänvisar också till Tillväxtens gränser.

 2. Hej Christer! Står det något i boken om hur mycket vi globalt behöver minska vår konsumtion/produktion/GDP? Hur mycket vi behöver minska i de rika länderna? Finns det något resonemang om att energitillgången minskar när vi börjar fasa ut fossila bränslen och att energi, även s k förnybar, då kommer att bli dyrare?

  • Hej René. Det jag uppskattar med boken är att den håller sig bortom detaljfixeringen och de ”vanliga” fallgroparna i form av kortsiktiga effekter på det som ska göras.
   Jag bläddrade lite snabbt i boken (som har många källhänvisningar och en stor grupp forskare som har bidragit med underlag) och hittade t.ex. ett resonemang på sidan 37 om att fattiga länder kommer att behöva öka sin BNP för att lyfta sig ur den fattigdomsfälla man befinner sig i. Och som delvis orsakats av rika länders exploatering av resurser och arbetskraft.
   På sid 70-71 hittar jag en beskrivning av hur fyra kvinnor har det år 2100, när de levt bra liv i fyra olika världsdelar, som en illustration till att förändring är möjlig.
   På sid 85-86 utvecklas en idé om hur det finansiella systemet kan kompletteras med en fond, som får i uppgift att motverka de negativa effekterna av dagens finansiella strukturer.
   När det gäller energikostnader finns ett intressant diagram på sidan 175 som illustrerar hur de globala kostnaderna för energi kraftigt stiger några år, för därefter avta och falla ner till nivåer under vad vi totalt lät energin kosta före år 2000. Analysen tycks bygga på en stor mängd antaganden och sannolikheter, som det naturligtvis tar tid att utreda. Earth4All.projektet höll på i två år och det innebar naturligtvis några tusen mantimmars arbete för att landa i de analyser man sammanställt.
   På ett plan handlar ju dagens diskussion mest om hur vi ska energiförsörja den pump vi inser måste pumpa bort vattnet ur vår båt innan den sjunker… och samtidigt som vår båt (planeten) sjunker diskuterar vi hur långt vi har kvar till att vattnet når relingen istället för att sätta igång och pumpa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *