Kontakt – om mig

Kontaktuppgifter
Christer Owe
Mejl christer.owe@gmail.com.
Tel 0703-556 889.
Jag bor i Göteborg och sommartid mycket på Orust.

Fakturering sker genom det kooperativ *), där jag är medlem.

Jag är bra på
att ta fram och utveckla idéer, initiera dem och att följa processerna fram in i genomförandet.
Jag åtar mig olika uppdrag för att underlätta en hållbar utveckling.

Jag brinner för en hållbar utveckling… Det som fascinerar och driver mig är att hitta samband och synergier mellan olika funktioner; fylla tomrummen mellan ansvarsområden, skapa nya mervärden, vidga horisonter.
Idéer, affärer och samhällsnytta i en ny helhet för att möjliggöra förändring.
Jag är initiativrik, jag har lätt att se nya projekt, skapa form och innehåll kring dessa och initiera och driva dem hela vägen.

Hållbar utveckling är samarbete, samverkan och även ett ödmjukt förhållningssätt, där vi tar till vara alla positiva, befintliga lösningar och system. Genom att sätta lösningarna i ett nytt samband och tänka i helheter kan vi åstadkomma förändringar i tankemönster och prioriteringar på ett genomtänkt sätt som gynnar flertalet, även globalt. Avvägningen mellan nytta för individ, företag, samhälle och framtid är avgörande för hur det ska gå med hållbarheten. Vi behöver generellt bli bättre på att synliggöra den (o)balansen och värdera den.

Bakgrund
Jag har arbetat sedan mitten av 70-talet i näringslivet, med teknikexport, med systemförsäljning och med att initiera och leda flera olika verksamheter under uppstart.  Åren 1998 – 2011 var jag på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg, varav elva år fram till 31 december 2011 som verksamhetsledare. Sedan 2012 arbetar jag som frilans.

Jag är bra på
Nya affärsmöjligheter, metodik, innovation, övertygelse, dynamik, helhetstänkande, att se det som saknas av strukturer och att identifiera nya samband och vägar till en hållbar utveckling. Jag har lätt för att skriva och att se väsentligheter. Tack vare mitt stora kontaktnät inom många samhällssektorer kan nya konstellationer formeras. Och där finns nyckeln till det hållbara: att vi samverkar och samarbetar.

Referenser på begäran.
(Senaste uppdatering april 2022)

*) Fakturering sker genom Convoy i Umeå, ett kooperativ för egenföretagare.

3 thoughts on “Kontakt – om mig

 1. Hej Christer!
  Jag har hittat två nya uppfinnare inom energiområdet, som behöver stöd för att komma i gång.
  Sulev Suurkask, kan bygga välisolerade hus med ytintegrerad solel.
  Jag har en ventilationsexpert som bygger hus med energisnål och enkel ventilation. Dessa båda innovationer passar bra ihop.
  Vill du vara med och stötta dem?
  Jag försöker få mitt hus på Klädesholmen till visningshus och skall försöka ta mig förbi bromsklossarna på komunkontoret. Ove

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *