Länktips

Några länkar till verksamheter som jag samarbetat med.

www.firsttoknow.se

En organisation som tar till vara kunskap och engagemang hos universitets-studenter och kopplar ihop dem med företagens och samhällets behov.

www.orustkretsloppsakademi.se

En ideell förening som startade 2012. Med stort engagemang för energi- och miljöfrågor gör man konkret skillnad på Orust. Bl.a. genom att ha satt upp fem snabbladdarstationer för elbilar på centrala platser på Orust.

www.havochvatten.se

Havs- och Vattenmyndigheten finns i Göteborg och arbetar med havs- och vattenfrågor. Man arbetar bl.a. med tillsynsfrågor, branschfrågor och för levande hav, sjöar och vattendrag.

www.johannebergsciencepark.com

Johanneberg Science Park finns i Göteborg med nära koppling till Chalmers. Syftet är att fungera som projektnav, katalysator och samarbetsarena mellan framför allt akademin och näringslivet.

Logga Johanneberg Science Park

www.globalutmaning.se

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som fokuserar på några av vår tids stora frågor. Med hjälp av mycket erfarna och kompetenta rådgivare från olika samhällssektorer sammanställer man rapporter, ordnar seminarier och driver debatt. De är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati. Global Utmaning arbetar med migrationsfrågan, ekonomi, klimat, hållbara städer och andra högaktuella frågor.

Global Utmaning

www.ekobanken.se

Pengar kan göra nytta eller inte. För projektfinansiering, verksamheter, företag m.m. kan jag varmt rekommendera Ekobanken.
Ekobanken väljer att finansiera sådant som tydligt kan bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld. Den som sätter in pengar i banken kan dessutom välja vad pengarna ska användas till.Ekobanken gör nytta på tre sätt

www.ekocentrum.se

En stiftelse startad 1993 av fyra miljöorganisationer. Åren 2001 till 2011 var jag verksamhetsledare för denna fristående NGO. Lokaliserad i vackra lokaler i centrala Göteborg, nära Chalmers. Utbildning och utställning utgör grunden för den nytta verksamheten gör.

ekocentrum logga

2 thoughts on “Länktips

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *