Dags att skrota miljöombuden?

De senaste 20 åren har många kommuner och landsting byggt upp en intern organisation kring miljöarbetet. Miljöchefer, miljöombud och miljöansvariga har utsetts på operativ nivå. Miljöledningssystem har införts för att systematisera och skapa struktur i arbetet. Mätetal, återrapportering och ständiga förbättringar har ofta varit i fokus. Men frågan är om detta räcker.

Förvaltning och förändring
Hållbar utveckling handlar idag om förändringstakt och förändringsbenägenhet. Allt det ohållbara måste fasas ut och det är bråttom. Vi behöver dessutom skapa nya strukturer för beslut och förändringsprocesser, som kan ersätta de gamla icke fungerande. Och här uppstår dilemmat. Organisationen med miljöombud är inte optimal för att skapa förändring. Förvaltningsstrukturen blockerar förändringsarbetet.

Vertikala strukturer
Mijlöfrågan har bytt skepnad och blivit en del av hållbar utveckling. Då duger inte de gamla strukturerna med miljöledningssystem, miljöombud, checklistor och uppföljning. Arbetet riskerar att fastna i källsortering, energisparåtgärder och detaljer på avdelningsnivå. Det som kan behövas är en ny ansats, där miljöaspekterna vävs ihop med verksamhetsledning och där vertikala strukturer kan vara en ny möjlighet.

Risk
Om inget görs är risken uppenbar att det offentliga Sverige missar chansen att vara förändringspionjär och föregångare på olika områden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *