Trängselskatt: Så blir folkomröstning ett verktyg

I Göteborg diskuteras en eventuell folkomröstning om trängselskatten i dagstidningarnas insändarsidor, på nyhetsplats och på ledarsidorna. Frågan kan sägas illustrera synen på demokrati och hur vi vill att folkviljan ska komma till uttryck. Å ena sidan vill vi som medborgare att politiker gör kloka avvägningar och använder våra skattepengar på ett rimligt sätt. Å andra sidan vill vi inte bli överkörda när ett beslut inte känns tillräckligt förankrat. Vi vill ”vara med” och ta de större besluten, på något sätt känna oss delaktiga.

Det gick snabbt
Uppgörelsen om Västsvenska paketet inkluderar flera parter och bygger på en blocköverskridande överenskommelse om de ekonomiska teknikaliteterna. När det lossnade i förhandlingarna för flera år sedan fanns det inte tid för en avstämning med opinionsläget. Paketet löste en mångårig fråga på ett nytt sätt. Infrastruktursatsningen för Göteborg med satsningar på både vägar och järnvägar kopplades till miljöförbättrande avgifter som senare kallades skatt. Kompromissen ledde till ett informationsmässigt underskott i relation till medborgarna.

Frågan väcker engagemang
Nu har ett parti uppstått som en reaktion på hanteringen (Vägvalet), en kvällstidning agerat opinionsbildare (GT med sin namninsamling) och (M) tagit ställning för en folkomröstning, trots att man varit med om att bejaka Västsvenska paketet. Debattörer har påtalat svårigheten att hantera ett eventuellt negativt folkomröstningsutslag. Men egentligen är frågan inte så svår.

Flera olika skäl till motstånd
Motståndet handlar om flera olika saker. Några är negativa till ytterligare pålagor på bilisterna (eftersom bilen länge varit norm i samhällsplanering och skattesystem). Några vänder sig mot den tekniska lösningen med en dyr tunnel under staden. Några anser det vara rimligt att så stora beslut som det Västsvenska paketet hade behövt debatteras innan beslutet togs. Ytterligare några pekar på att många boende i andra kommuner också måste få folkomrösta eftersom de påverkas i sitt val av pendlande m.m. Slutligen finns det några som drabbats av den fysiska placeringen av betalstationerna, där tex deras bostad och deras garage hamnat på olika sidor om en betalstation, eller där handlare i Bäckebol märker att placeringen förändrat resandeflödet och kundunderlaget.

Komplexitet
Folkomröstningsinstrumentet är intressant. Makten utgår från folket, heter det. Men det är svårt att folkomrösta om komplexa frågor som hänger ihop med andra beslut. Vi hade en folkomröstning i Sverige på 50-talet om införande av högertrafik. Frågan var relativt enkel. Höger eller vänster. Det blev nej till högertrafik. Som tur var hade vi kloka politiker som trots detta beslutade om införande av högertrafik den 3 september 1967. När det gäller trängselskatten är frågan mycket mer komplex. Hela infrastruktursatsningen kan skjutas på framtiden och med säkerhet bli dyrare om det uppstår ett tidsmässigt vakuum i väntan på en annan finansiering än bilisternas passager av betalstationer.

Det kloka med en folkomröstning
Om det inte blir en folkomröstning kommer klyftan mellan ”de som bestämmer” och ”vi vanliga medborgare” att öka. ”De gör som de vill – vi har ingen talan”. En del kallar det politikerförakt. Snarare är det frågan om ett ointresse för samhällsfrågor. Samhället ska bara fungera. Finnas där när vi behöver det. ”Vi väljer ju politiker som ska sköta ruljansen.” Men tidsandan och tillfälliga opinioner spelar också in. Paradgrenen hos (S) att lyssna på rörelsen fungerar sämre när medlemstalen sjunker och komplexiteten i framtidsfrågorna ökar. Gamla lösningar som fungerade i en växande ekonomi har inte längre samma verkan. 1970-talets kollektiva ideal har sedan Reagan/Thatcher ersatts av ett individualiserat perspektiv. Jag tror att Göteborg skulle må bra av att genomföra en folkomröstning.

Tre frågor
Men folkomröstningen måste då göras kring tre olika frågor. Eventuellt med fler än två svar på varje fråga. De tre frågorna bör handla om:
Trängselskatten. Ska den vara kvar, tas bort eller förändras i de delar som inte fungerar?
Västsvenska paketet. Ska vi genomföra bygget av vägtunnel, ny centralstation, järnvägstunnel etc – ja, nej eller ja efter ny utredning kring de tekniska lösningarna ?
– Finansiering. Hur ska projekt som det Västsvenska paketet betalas? – Genom höjd kommunalskatt för alla kommuninnevånare i Västra Götaland och Halland – Genom höjd kommunalskatt för enbart göteborgare – Genom avgiftsfinansiering av typen betalstationer.

Att ge politikerna tillbaka frågan på rätt sätt
Med detaljfrågor på detta sätt respekteras ett önskemål om att få uttrycka sin åsikt samtidigt som folkomröstningen ger möjlighet till nyanserade svar av typen ja till två av tre frågor ovan. Det blir därefter en politisk process att tolka och genomföra folkviljan.

5 thoughts on “Trängselskatt: Så blir folkomröstning ett verktyg

 1. I en överlag trivsam och objektiv fundering över Trängselskatten och dess konsekvenser vill jag tydligt poängtera att även du inte är så objektiv och balanserad, utan tar till lite av det dom flesta skribenter gör, d.v.s krånglar till det.
  Frågan är mycket enkel, och svaren inte så svåra heller om man skall vara ärlig.
  Frågan är som följer: Skall Trängselskatten vara kvar. Ja eller Nej.

  Vid ett ja kan man börja diskutera om placeringar och annat är på rätt ställe.
  Vid ett nej så får politikerna sätta sig ner och diskutera följande: 1, Hur skall vi nu finansiera paketet? Här finns det ett antal fullt realistiska sätt. 2, Vad i paketet har vi inte längre råd med? 3, Vilka omprioriteringar måste vi göra?

  Som det nu är, går man ut och säger att ”Hela paketet riskerar att rasa”, vilket inte är annat än ren lögn och skrämselpropaganda, vilket inte är annat än sorgligt.

  • Tack för dina synpunkter. Just detta att krångla till det är min poäng. Eftersom det kan leda till en viktig principdiskussion om fördelningspolitik, skattebörda etc. Om trängselskatten tas bort och det saknas pengar för att slutföra beslutade projekt – vem ska då betala och hur? Den frågan bör alla som röstar nej till trängselskatten fundera över – även om du påstår att det finns realistiska sätt – så kanske de av olika skäl inte är genomförbara. Personligen är inte övertygad om att järnvägstunneln är den optimala lösningen och det hade det varit bra att kunna få ge uttryck för i folkomröstningen.

 2. Om Trängselskatten tas bort, ja då förutsätter jag att det saknas pengar. Allt annat vore världens största bluff.
  Ett sätt är att lägga det på kommunalskatten. På så sätt skulle skatten bli rättvis till att börja med. Jag som tjänar ganska bra betalar mer än dom som tjänar lite. Idag är det tvärtom, varför jag är oerhört förvånad, för att inte säga, förbannad på. Jag har tjänstebil och betalar ingenting, men min kollega som inte har tjänstebil, och lägre lön betalar en jäkla massa. Att fackföreningarna inte gått i taket är en gåta, eftersom dom reda pengarna är detsamma som en lyckad lönerörelse, ”för dom svaga”, vilka man alltid säger sig representera. Nå, Vi återgår till finansieringen. Ett sätt är som sagt höjd kommunalskatt. Ett annat är att sälja ut några av kommunens företag. Så gjorde man i Malmö, och det gick alldeles utmärkt. Jag vet inte dom exakta siffrorna, men för att höfta lite utan att riskera en ren lögn har jag förstått att Stckholm och Malmö tillsammans har kommunala bolag runt 20-30 st, men Göteborg har ensamt över 100. Men principen är igentligen solklar. Infrastruktur skall betalas av staten. Inte av kommunen, så den s.k ”uppgörelsen” är en osedvanligt dålig upphandling eller överenskommelse. Bör givetvis göras om.
  Vad man av prestigeskäl inte vill diskutera, men borde, och det för länge sedan med Göteborgarna, är alternativa dragningar av tågspår, tunnlar och om Centralstationen verkligen skall ligga där den ligger, om den nu ligger så illa till. Det är rent deprimerande att journalister går ut med personliga tyckanden istället för rejäla ifrågasättanden. Tragiskt, sorgligt och rent förjävligt. På en och samma gång.

 3. Hamnade på den här sidan av en händelse men folkomröstningsfrågan är onekligen intressant. I en folkomröstning bör finnas två alternativ – ja eller nej. Annars blir det som i kärnkraftsomröstningen. Å andra sidan har inte ni svenskar några vidare bra erfarenheter av folkomröstningar som dessutom är rådgivande, det vill säga att folkviljan med fördel körs över ifall populasen har oförskämdheten att rösta fel. I EU-omröstningen 1994 fick ju den politiska eliten som den ville ha, med knapp marginal, medan €uro-omröstningen blev ett bakslag som jag antar att de flesta svenskar är ganska tacksamma för idag. Om vi går längre tillbaka i tiden har vi högertrafikomröstningen 1955 där 82,9% av de röstande ville fortsätta köra på den korrekta sidan av vägen. Valdeltagandet var visserligen bara cirka 53% men åtskillig forskning tyder på att den högertänkande minoriteten var mer pigga på att gå och rösta, vilket innebär att kanske uppåt 90% skulle ha röstat för fortsatt vänstertrafik om låt oss säga valdeltagandet legat kring 80%. Många påstår att folkviljan visserligen bör följas men just i högertrafikfrågan gjorde politikerna rätt som körde över befolkningen. Varför just i den frågan och inte exempelvis EU-omröstningen, kan man fråga sig. Att köra på vänster sida är ju det naturliga, omläggningen var vansinnigt dyr och nu får ni till exempel bygga de där retfulla mittstängslen på tvåfiliga vägar eftersom folk har instinkten att spontant väja åt vänster i en paniksituation = frontalkrock i högertrafik; dikeskörning eller motsvarande i vänsterdito, en anledning till att vi har färre frontalkrockar i UK. Nå, det finns kanske anledning förutspå att frågan inte lär vara avklarad även om ni får rösta ja eller nej till trängselskatt i Göteborg. När det gäller större frågor som EU-medlemskapet eller myntslaget i euroländerna eller liknande, finns någon som ärligt tror att politrukerna kommer att tillåta en sådan…

 4. Tack för artikeln. Tycker också det är helt meningslöst med frågan om Ja eller Nej till trängselskatt. Jag vill absolut inte ha det dåliga Västsvenska paketet. Tunneln under stan är meningslös tex. Artikeln om all lera som kommer att forslas bort med otaliga lastbilstransporter gör miljöargumentet till ett skämt. Jag vill absolut inte betala ännu högre skatt för detta. Hela västsvenska paketet med det ni nämnt är en total miss av politikerna. Vill se en protestlista NEJ till Västsvenska paketet. För de som försöker bo i Göteborg (uppgrävt o förstört) oväsen och avgaser av arbetena. Allt grönt försvinner. Busstrafiken ökar. Många flyr nu till kranskommunerna.Usch.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *