Motiv och arbetssätt

Det är bråttom

Det är bråttom

Jag började med denna blogg och hemsida 2012. Mycket händer i omvärlden, som vi kan se som möjliga utgångspunkter för en hållbar utveckling. Möjligen hjälper tydliga ledare som trump till att synliggöra hur viktigt det är att försvara demokrati, att arbeta för en hållbar utveckling och att motverka de destruktiva krafter som riskerar att i grunden förändra allt liv på planeten.
Jag skriver korta analyser i blogg-format. Snart lär det bli närmare 900 sedan starten. (Några av mina texter publicerades 2017 först i tidningen ETC Göteborg).

Cirkulär ekonomi och analyser
Under 2020 har jag lagt en hel del tid på att följa utvecklingen kring cirkulär ekonomi och att analysera rapporter och andra resultat. Det är svårt för samhället att byta spår från linjära till cirkulära processer. Mer info på begäran.

Återbruk
Under 2018 och 2019 kunde jag arbeta med en förstudie och en Leader-ansökan kring återbruk med utgångspunkt i Orusts förutsättningar. Motor för flera av utvecklingsprojekten på Orust är Orust Kretsloppsakademi, www.orustkretsloppsakademi.se en ideell förening som startade 2012. Det känns roligt att ha kunnat medverka till att Orust Återbruk har kunnat bli en naturlig del av vardagen, där det f.d. Mejeriet på Vräland är samlingsplats.  www.orustaterbruk.se

Circle Island 
Under åren 2016 och 2017 kom mycket att handla om Circle Island.
Med förstudie och projekt och i samverkan med företaget First to Know utvecklades idéer för att koppla ihop social och cirkulär ekonomi på Ringön i Göteborg. Läs gärna mer på www.circleisland.se om projektet.

Förstudien visar vad som skiljer traditionella top-down-processer från bottom-up-dito och hur viktigt det är att en mängd olika aktörer får möjlighet att ta sitt delansvar för en process. I stället för den traditionella ”triple-helix-modellen” där forskning, näringsliv och samhälle hittar gemensamma synsätt och agerar därefter, kan det som kan illustreras av Ringön beskrivas som en ”multi-helix-modell”.
Kontakta mig för mer information.

Inspirerande studiebesök från Norge och från Etiopien
I augusti 2016 organiserade jag ett tvådagars studiebesök för en stor grupp politiker och tjänstemän för en norsk kommun, Baerum, som vill ta tag i klimatfrågan och bli inspirerade av allt som gjorts och görs i Göteborg. Besöket fokuserade på stadsutveckling, mobilitet, medborgardialog och gav deltagarna ett dussintal olika inspel genom de olika exempel från alla samhällsområden som de fick möta. Behovet av mötesplatser och av att organisera arbetet på ett genomtänkt sätt blev två tydliga slutsatser av besöket.
I maj 2017 ordnade jag ett tredagars studiebesök för en grupp från provinsen Arba Minch i Etiopien, i samarbete med Sustainable Sweden www.sustainablesweden.org .
Hör gärna av dig om du vill veta mer om dessa och liknande studiebesök.

Business-as-unusual
Vi behöver få spridning för andra sätt att se på vår tids utmaningar. Vi behöver lära oss själva och varandra att tänka i nya banor. Det är business-as-unusual som kommer att behövas, när de traditionella lösningarna resulterar i ökande och accelererande globala problem. Inspiration kan hämtas från företeelser som Agroforestry, Blue Economy och prosumentrollens utveckling.

Christer Owe

Christer Owe

I gränslandet
För mig står helheten och förändringen i fokus. Jag vill göra nytta i gränslandet mellan olika ansvars- och kompetensområden. Jag är bra på att ta fram och utveckla idéer, se möjligheter, initiera dem och att följa processerna fram in i genomförandet. Gärna med ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv.

Nyckelbegrepp och framtidsparametrar:
Delaktighet, Ansvar, Samverkan, Rättvisa, Välståndsökning, Förändringsvilja, Medvetenhet, Kunskap, Empati, Omställning, Lärande för Hållbar Utveckling, Shared Value, Resurshushållning, Cirkulär ekonomi…

Projekt och uppdrag som frilansare
Jag åtar mig olika uppdrag för att underlätta en hållbar utveckling. Jag går gärna in i projekt och gör olika delinsatser, och debiterar timmar eller blir timanställd – formen är inte det viktiga. Jag bor i Göteborg och har kontakter och erfarenheter från många olika sektorer i samhället, något som underlättar när helhetslösningarna ska växa fram. Mer info: Se ”Bokning och priser”.

Kontakt
Mejl christer.owe@gmail.com.Tel 0703-556 889.

(Uppdaterad 13 maj 2021)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *