Motiv och arbetssätt

Det är bråttom

Det är bråttom

Jag började med denna blogg och hemsida 2012. Mycket händer i omvärlden, som vi kan se som möjliga utgångspunkter för en hållbar utveckling. Jag har nu skrivit mer än 550 korta analyser i blogg-format sedan starten. Några av mina texter publicerades 2017 först i tidningen ETC Göteborg.
Det är ofta svårt att ha ett helhetsperspektiv, trots att det ändå är helt avgörande. Särintressen, kortsiktighet och begränsade uppdrag och mandat präglar hela samhället. Det är tydligt att vi i alla samhällssektorer måste anstränga oss att identifiera och värdera den flerfaldiga nytta varje verksamhet kan bidra till. Jag erbjuder stöd till företag och verksamheter i den riktningen.

Förstudie ”RIngön för social cirkulär ekonomi”
Från september 2016 till mars 2017 fick jag möjlighet att utveckla en idé om en förstudie med utgångspunkt i en fysisk plats, Ringön i centrala Göteborg, och i kombinationen av social och cirkulär affärsutveckling. Gensvaret var starkt. Det finns många företag och verksamheter som antingen själva är verksamma i denna växande sektor eller som har ett intresse för vad dessa perspektiv kan tillföra.

Förstudien visar vad som skiljer traditionella top-down-processer från bottom-up-dito och hur viktigt det är att en mängd olika aktörer får möjlighet att ta sitt delansvar för en process. I stället för den traditionella ”triple-helix-modellen” där forskning, näringsliv och samhälle hittar gemensamma synsätt och agerar därefter, kan det som kan illustreras av Ringön beskrivas som en ”multi-helix-modell”.

Jag håller gärna föredrag om förstudiens resultat som naturligtvis behandlar tematiska frågor, vikten av att analysera grundförutsättningar och styrkor, exempel på gemensamma funktioner som transporter och vikten av långsiktighet i villkor och förutsättningar, bland mycket annat.
Kontakta mig för mer information.

Fakta om förstudien på 57 sidor: Förstudien genomfördes i samarbete med Konsthallen Järnhallen på Ringön och finansierades av Västra Götalandsregionen. Handelshögskolan, Studiefrämjandet och Göteborgs Stads Fastighetskontor m.fl. deltog med viktiga insatser. Ett 100-tal personer intervjuades och deltog i olika workshops.

Inspirerande besök
I augusti 2016 organiserade jag ett tvådagars studiebesök för en stor grupp politiker och tjänstemän för en norsk kommun, Baerum, som vill ta tag i klimatfrågan och bli inspirerade av allt som gjorts och görs i Göteborg. Besöket fokuserade på stadsutveckling, mobilitet, medborgardialog och gav deltagarna ett dussintal olika inspel genom de olika exempel från alla samhällsområden som de fick möta. Behovet av mötesplatser och av att organisera arbetet på ett genomtänkt sätt blev två tydliga slutsatser av besöket.
Hör gärna av dig om du vill veta mer om detta och liknande studiebesök.

Business-as-unusual
Vi behöver få spridning för andra sätt att se på vår tids utmaningar. Vi behöver lära oss själva och varandra att tänka i nya banor. Det är business-as-unusual som kommer att behövas, när de traditionella lösningarna resulterar i ökande och accelererande globala problem. Inspiration kan hämtas från företeelser som Agroforestry, Blue Economy och prosumentrollens utveckling.

Christer Owe

Christer Owe

I gränslandet
För mig står helheten och förändringen i fokus. Jag vill göra nytta i gränslandet mellan olika ansvars- och kompetensområden. Jag är bra på att ta fram och utveckla idéer, se möjligheter, initiera dem och att följa processerna fram in i genomförandet. Gärna med ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv.

Nyckelbegrepp och framtidsparametrar:
Delaktighet, Ansvar, Samverkan, Rättvisa, Välståndsökning, Förändringsvilja, Medvetenhet, Kunskap, Empati, Omställning, Lärande för Hållbar Utveckling, Shared Value, Resurshushållning, Cirkulär ekonomi…

Projekt och uppdrag
Jag åtar mig olika uppdrag för att underlätta en hållbar utveckling. Jag bor i Göteborg.
Jag har kontakter och erfarenheter från många olika sektorer i samhället, något som underlättar när helhetslösningarna ska växa fram. Mer info: Se ”Bokning och priser”.

Några teman
Social cirkulär ekonomi, gränsöverskridande i olika former, stad-land-frågor, unga människors situation, att ta till vara resurser (både fysiska och mänskliga) och nya sätt att skapa mervärden och synergier mellan olika aktörer, att fånga möjligheter i mixen av problem och att samtidigt se behov ur form- och innehållsperspektiv är sådant jag gärna fokuserar på.

Kontakt
Mejl christer.owe@gmail.com.Tel 0703-556 889.

(Uppdaterad 21 april 2017)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>