Motiv och arbetssätt

Det är bråttom

Det är bråttom

Jag började med denna blogg och hemsida 2012. Mycket händer i omvärlden, som vi kan se som möjliga utgångspunkter för en hållbar utveckling. Möjligen hjälper tydliga ledare som trump till att synliggöra hur viktigt det är att försvara demokrati, att arbeta för en hållbar utveckling och att motverka de destruktiva krafter som riskerar att i grunden förändra allt liv på planeten.
Jag har nu skrivit mer än 700 korta analyser i blogg-format sedan starten. (Några av mina texter publicerades 2017 först i tidningen ETC Göteborg).
Det är ofta svårt att ha ett helhetsperspektiv, trots att det ändå är helt avgörande. Särintressen, kortsiktighet och begränsade uppdrag och mandat präglar hela samhället. Det är tydligt att vi i alla samhällssektorer måste anstränga oss att identifiera och värdera den flerfaldiga nytta varje verksamhet kan bidra till. Jag erbjuder stöd till projekt, processer i företag och verksamheter i den riktningen.

Återbruk
Under 2018 och 2019 har jag arbetat med en förstudie och en Leader-ansökan kring återbruk med utgångspunkt i Orusts förutsättningar. Orust är en ö och kommun i Bohuslän, där det finns en tydlig vilja hos många att vilja bidra till de nya och hållbara lösningarna. Motor för flera av projekten på Orust är Orust Kretsloppsakademi, www.orustkretsloppsakademi.se en ideell förening som startade 2012. Föreningen utvecklar och driver projekt, som ofta tillsammans med företag och med kommunen leder till verklig förändring. Energi och miljö står i fokus. I maj 2020 kom så äntligen ett klartecken från Jordbruksverket för projektet att starta Orust Återbruk. Sedan starten har hundratals intresserade kunnat lämna in fungerande byggprodukter, möbler och annat och försäljningen kunde börja i det f.d. mejeriet i Vräland på Orust. Det känns roligt att ha kunnat medverka till att återbruk blir en naturlig del av vardagen.

Under åren 2016 och 2017 kom mycket att handla om Circle Island.
Först fick jag möjlighet att göra en förstudie (se nedan) med Ringön som utgångspunkt och med sikte på kombinationen av social och cirkulär ekonomi. Därefter fick jag möjlighet att arbeta i projektet ”Circle Island 2017”, finansierat av Tillväxtverket och med företaget First to Know som projektägare. Kombinationen av nytta för individen, för företaget, för samhället och för en hållbar utveckling är särskilt intressant.

Mer om Circle Island
Läs gärna mer på www.circleisland.se om projektet.

Förstudie ”Ringön för social cirkulär ekonomi”
Från september 2016 till mars 2017 fick jag möjlighet att utveckla en idé om en förstudie med utgångspunkt i en fysisk plats, Ringön i centrala Göteborg, och i kombinationen av social och cirkulär affärsutveckling. Gensvaret var starkt. Det finns många företag och verksamheter som antingen själva är verksamma i denna växande sektor eller som har ett intresse för vad dessa perspektiv kan tillföra.

Förstudien visar vad som skiljer traditionella top-down-processer från bottom-up-dito och hur viktigt det är att en mängd olika aktörer får möjlighet att ta sitt delansvar för en process. I stället för den traditionella ”triple-helix-modellen” där forskning, näringsliv och samhälle hittar gemensamma synsätt och agerar därefter, kan det som kan illustreras av Ringön beskrivas som en ”multi-helix-modell”.

Jag håller gärna föredrag om förstudiens resultat som naturligtvis behandlar tematiska frågor, vikten av att analysera grundförutsättningar och styrkor, exempel på gemensamma funktioner som transporter och vikten av långsiktighet i villkor och förutsättningar, bland mycket annat.
Kontakta mig för mer information.

Fakta om förstudien på 57 sidor: Förstudien genomfördes i samarbete med Konsthallen Järnhallen på Ringön och finansierades av Västra Götalandsregionen. Handelshögskolan, Studiefrämjandet och Göteborgs Stads Fastighetskontor m.fl. deltog med viktiga insatser. Ett 100-tal personer intervjuades och deltog i olika workshops.

Inspirerande besök från Norge och från Etiopien
I augusti 2016 organiserade jag ett tvådagars studiebesök för en stor grupp politiker och tjänstemän för en norsk kommun, Baerum, som vill ta tag i klimatfrågan och bli inspirerade av allt som gjorts och görs i Göteborg. Besöket fokuserade på stadsutveckling, mobilitet, medborgardialog och gav deltagarna ett dussintal olika inspel genom de olika exempel från alla samhällsområden som de fick möta. Behovet av mötesplatser och av att organisera arbetet på ett genomtänkt sätt blev två tydliga slutsatser av besöket.
I maj 2017 ordnade jag ett tredagars studiebesök för en grupp från provinsen Arba Minch i Etiopien, i samarbete med Sustainable Sweden www.sustainablesweden.org .
Hör gärna av dig om du vill veta mer om dessa och liknande studiebesök.

Business-as-unusual
Vi behöver få spridning för andra sätt att se på vår tids utmaningar. Vi behöver lära oss själva och varandra att tänka i nya banor. Det är business-as-unusual som kommer att behövas, när de traditionella lösningarna resulterar i ökande och accelererande globala problem. Inspiration kan hämtas från företeelser som Agroforestry, Blue Economy och prosumentrollens utveckling.

Christer Owe

Christer Owe

I gränslandet
För mig står helheten och förändringen i fokus. Jag vill göra nytta i gränslandet mellan olika ansvars- och kompetensområden. Jag är bra på att ta fram och utveckla idéer, se möjligheter, initiera dem och att följa processerna fram in i genomförandet. Gärna med ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv.

Nyckelbegrepp och framtidsparametrar:
Delaktighet, Ansvar, Samverkan, Rättvisa, Välståndsökning, Förändringsvilja, Medvetenhet, Kunskap, Empati, Omställning, Lärande för Hållbar Utveckling, Shared Value, Resurshushållning, Cirkulär ekonomi…

Projekt och uppdrag som frilansare
Jag åtar mig olika uppdrag för att underlätta en hållbar utveckling. Jag går gärna in i projekt och gör olika delinsatser, och debiterar timmar eller blir timanställd – formen är inte det viktiga. Jag bor i Göteborg och har kontakter och erfarenheter från många olika sektorer i samhället, något som underlättar när helhetslösningarna ska växa fram. Mer info: Se ”Bokning och priser”.

Några teman
Social cirkulär ekonomi, gränsöverskridande i olika former, stad-land-frågor, unga människors situation, att ta till vara resurser (både fysiska och mänskliga) och nya sätt att skapa mervärden och synergier mellan olika aktörer, att fånga möjligheter i mixen av problem och att samtidigt se behov ur form- och innehållsperspektiv är sådant jag gärna fokuserar på.

Kontakt
Mejl christer.owe@gmail.com.Tel 0703-556 889.

(Uppdaterad 28 sept 2020)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *