Kontakt – om mig

Kontaktuppgifter
Christer Owe
Mejl christer.owe@gmail.com.
Tel 0703-556 889.
Jag bor i Göteborg och sommartid mycket på Orust.

Fakturering sker genom det kooperativ *), där jag är medlem.

Jag är bra på
att ta fram och utveckla idéer, initiera dem och att följa processerna fram in i genomförandet. Hör av dig så kan vi samtala om möjligheter snarare än hinder.
Jag åtar mig olika uppdrag för att underlätta en hållbar utveckling.

Jag brinner för en hållbar utveckling… Det som fascinerar och driver mig är att hitta samband och synergier mellan olika funktioner; fylla tomrummen mellan ansvarsområden, skapa nya mervärden, vidga horisonter.
Idéer, affärer och samhällsnytta i en ny helhet för att möjliggöra förändring.
Jag är initiativrik, jag har lätt att se nya projekt, skapa form och innehåll kring dessa och initiera och driva dem hela vägen.

Hållbar utveckling är samarbete, samverkan och även ett ödmjukt förhållningssätt, där vi tar till vara alla positiva, befintliga lösningar och system. Genom att sätta lösningarna i ett nytt samband och tänka i helheter kan vi åstadkomma förändringar i tankemönster och prioriteringar på ett genomtänkt sätt som gynnar flertalet, även globalt. Avvägningen mellan nytta för individ, företag, samhälle och framtid är avgörande för hur det ska gå med hållbarheten. Vi behöver generellt bli bättre på att synliggöra den (o)balansen och värdera den.

De senaste åren har jag arbetat med och fokuserat särskilt på
– Social och cirkulär ekonomi. (Analyser, Circle Island, Ringön)
– Återbruk ( Circle Island och Orust)

Jag åtar mig bland annat
– Koncept- och programutveckling utifrån givna förutsättningar.
– Analys- och utvecklingsarbete med särskild tyngd åt hållbarhetsaspekter, framtidsparametrar, utbildnings- och omställningsfrågor m.m.,
– Projekt: budget, planering, genomförandedelar, kvalitetssäkring och uppföljning.
– Förankring, information, strategi och genomförande av processer/projekt.
– Planering och genomförande av konferenser, runda-bords-samtal, möten osv.
– Sammanställning av interna och externa rapporter.
– Sammanställning av presentationsmaterial, förslag till utställningar m.m.
– Att fungera som bollplank och stöd i processer.
– Att dela med mig av mina samlade erfarenheter genom utbildning, samtal etc.

Jag använder
Mina kunskaper, erfarenheter och nätverkskontakter inom näringsliv, akademi, förvaltningar, myndigheter, organisationer, nätverk, NGO:er etc.

Bakgrund
Jag har arbetat sedan mitten av 70-talet i näringslivet, med teknikexport, med systemförsäljning och med att initiera och leda flera olika verksamheter under uppstart.  Åren 1998 – 2011 var jag på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg, varav elva år fram till 31 december 2011 som verksamhetsledare. Sedan 2012 arbetar jag som frilans på uppdrag från näringslivet, organisationer och myndigheter.

Ingenjörer för Miljön ( IfM )
Från årsmötet i april 2019 till årsmötet i april 2021 hade jag förmånen och förtroendet att vara ordförande för den ideella föreningen Ingenjörer för Miljön.

Särskilt viktigt
Lärande för hållbar utveckling, samhällets behov av tvärsektoriellt tänkande, samarbete och samverkan mellan akademi, näringsliv, myndigheter, NGO:er etc är viktigt. Jag vill skapa nya möjligheter för individer, organisationer och företag. Vi måste bryta mönster och åstadkomma verkliga trendbrott. Även om förändring är svårt, dyrt och jobbigt. Och vi måste identifiera kriterier för framgång: dvs kunna svara på frågan ”När har vi lyckats vända utvecklingen?”

Jag är bra på
Nya affärsmöjligheter, metodik, innovation, övertygelse, dynamik, helhetstänkande, att se det som saknas av strukturer och att identifiera nya samband och vägar till en hållbar utveckling. Jag har lätt för att skriva och att se väsentligheter. Tack vare mitt stora kontaktnät inom många samhällssektorer kan nya konstellationer formeras. Och där finns nyckeln till det hållbara: att vi samverkar och samarbetar.

Från november 2016 till april 2017
skrev jag ledare i tidningen Etc Göteborg.

Referenser på begäran.
(Senaste uppdatering maj 2021)

*) Fakturering sker genom Convoy i Umeå, ett kooperativ för egenföretagare.

3 thoughts on “Kontakt – om mig

 1. Hej Christer!
  Jag har hittat två nya uppfinnare inom energiområdet, som behöver stöd för att komma i gång.
  Sulev Suurkask, kan bygga välisolerade hus med ytintegrerad solel.
  Jag har en ventilationsexpert som bygger hus med energisnål och enkel ventilation. Dessa båda innovationer passar bra ihop.
  Vill du vara med och stötta dem?
  Jag försöker få mitt hus på Klädesholmen till visningshus och skall försöka ta mig förbi bromsklossarna på komunkontoret. Ove

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *