Frågor som söker kloka svar

Mitt bidrag för en hållbar utveckling är att i en given situation se möjliga synergier och samband. Jag hjälper företag, organisationer och kommuner med tankar och lösningar som kan vara svåra att se från ”insidan”. Helst konkreta och genomförbara förslag. Här är några av de viktigare motiv och områden som sysselsätter mig.

Sverige

 • En djupare förståelse för vad som måste göras, och när
 • Synliggör föregångare och bygg nya stödstrukturer
 • Identifiera ”de vita fläckarna”, mellanrummen i ansvarstagandet
 • Hjälp till att identifiera, definiera och förverkliga balanspunkten mellan nyttor: privat nytta, företagsnytta, kundnytta, samhällsnytta, framtidsnytta…
 • Åtgärda ungdomsarbetslöshet och utanförskap, se möjligheter
 • Utveckla samverkan t.ex. mellan stad och land
 • Ta vara på kunskaper, mänskliga initiativ och materiella resurser
 • Stärk bottom-up-perspektivet och den nya ekonomin
 • Ta vara på den drivkraft som finns i engagemanget
 • Utveckla de effektiva verktyg som finns: märkningar, styrmedel….
 • Sök helhetslösningar, ”gå på tvärs”
 • Inspirera och bygg ny kunskap kring hållbara lösningar
 • Uppmuntra ansvarstagande utanför de självklara gränserna
 • Ta vara på synergier där de finns
 • Se affärsmöjligheter där andra ser svårigheter

Globalt

 • Inse vad klimatfrågan innebär
 • Respektera och åtgärda enligt de planetära gränsvärdena (Rockström)
 • Vänd utvecklingen när det gäller resursförbrukning och -fördelning
 • Värna demokratins spelrum och självklara funktion
 • Ta vara på svenska/nordiska goda exempel
 • Förstå hur bråttom det är, hur hotade ekosystemen är
 • Uppmuntra sunda ekonomiska modeller och motverka de skadliga
 • Ta – äntligen – de globala sociala orättvisorna på allvar
 • Tänk varje dag på den miljard människor som saknar rent vatten
 • Välj framtid åt världens barn

One thought on “Frågor som söker kloka svar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *