Bokning och priser

(Vinjettbilden är tänkt att illustrera människans litenhet inför naturens storslagenhet. Foto: Gabriel Liljenström).


Att förstå helhet och delar av cirkulär ekonomi

Jag har intresserat mig för Cirkulär Ekonomi sedan 2015. Med exempel som Circle Island på Ringön i Göteborg och hur återbruk kan organiseras har jag lätt att se hur teorierna kring den nya ekonomin kan ta form. På senare tid har jag gjort flera analyser av de rapporter och projekt som redovisas. Delande-ekonomi hänger ihop med det cirkulära och utgår från det sociala perspektivet. Definitionsfrågorna, rollfördelningen och viktiga regler till hör det som fortfarande saknas. En del av detta finns med i de bloggtexter jag har lagt ut här på sidan. Hör av er så kan jag berätta mer.

Kulturens roll

Hållbar Utveckling - fyra aspekter

Kulturell hållbar utveckling är styvmoderligt hanterad. Jag berättar gärna mer om de slutsatser jag dragit.

Jag bidrar också gärna i processer

Strukturellt perspektiv
För att förstå hur ett initiativ kan bidra till helheten behöver vi generellt i samhället bli bättre på att se strukturer och samband. Jag letar ständigt synergier och kopplingar för att ta vara på erfarenheter, liksom att sätta fingret på det som saknas – de vita fläckarna.

Innovationsperspektiv
Hur skapar vi förutsättningar för allt det nya? Vem har bollen?

Värderingar
Människan har en förmåga att ta ställning, ibland mot bättre vetande. Hur ser vi till att en verksamhet tar till vara och förstärker rätt värderingar? Och vad är rätt? I detta ligger också att balansera nyttor. Vad ska företaget, samhället och framtiden ha för nytta av det vi gör? Och i vilken storleksordning?

De stora hoten
Pandemin har pekat på det globala perspektivet och ansvaret. Resignerar vi inför de stora hoten? Eller finns det framkomliga vägar? Vad kan varje individ, varje företag, varje kommun göra? I klimatarbetet har Greta Thunberg visat att förändring är möjlig när vi tar ställning. Hur kan var och en välja väg?

”…att verka för ett hållbart samhälle”
På denna hemsida finns snart närmare 900 bloggposter om hållbar utveckling, som var och en illustrerar någon liten del av allt det vi behöver förhålla oss till. Sedan några år handlar flera inlägg om att värna demokratin, som tyvärr är hotad av starka krafter. Och som är en förutsättning för hållbarheten.

Hör av dig så resonerar vi om vad jag kan bidra med och hur. (Omfattningen styr prisnivån).

Du når mig på tel 0703 556 889 eller epost christer.owe (at) gmail.com

_________________________________________________________________

One thought on “Bokning och priser

  1. Pingback: Kvalitet och begriplighet är avgörande | … att verka för ett hållbart samhälle

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *