Bokning och priser

(Vinjettbilden som jag tidigare använde är nu ersatt med en bild som bättre illustrerar människans litenhet inför naturens storslagenhet.
Foto: Gabriel Liljenström).


Circle Island

Jag kommer gärna och berättar om erfarenheter och slutsatser från arbetet med hållbar utveckling. T.ex. Circle Island och hur det går att, med exemplet Ringön som tydlig förebild, kombinera en social och en cirkulär ekonomi till nytta för företag, samhälle och miljö.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i den förstudie som jag genomförde under september 2016 till mars 2017.

Kulturens roll

Hållbar Utveckling - fyra aspekter

Jag kan även berätta om hur jag ser på kulturen som en del som lätt tappas bort i hållbarhetsarbetet.

Jag bidrar också gärna i processer

Strukturellt perspektiv
För att förstå hur ett initiativ kan bidra till helheten behöver generellt i samhället bli bättre på att se strukturer och samband.

Innovationsperspektiv
Det är inte de gamla lösningarna som löser de gamla problemen.

Värderingar
Människan har en förmåga att ta ställning, ibland mot bättre vetande. Hur ser vi till att en verksamhet tar till vara och förstärker rätt värderingar?

Stad och land
Jag fördelar min tid mellan att bo i staden och på landet. Hur kan vi knyta ihop stad och land på ett bättre sätt?

De stora hoten
Resignerar vi inför de stora hoten? Eller finns det framkomliga vägar? Vad kan varje individ, varje företag, varje kommun göra?

”…att verka för ett hållbart samhälle”
På denna hemsida finns mer än 600 bloggposter om hållbar utveckling, som var och en illustrerar någon liten del av allt det vi behöver förhålla oss till.

Hör av dig så resonerar vi om vad jag kan bidra med och hur.

Du når mig på tel 0703 556 889 eller epost christer.owe (at) gmail.com

_________________________________________________________________

One thought on “Bokning och priser

  1. Pingback: Kvalitet och begriplighet är avgörande | … att verka för ett hållbart samhälle

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *