Bokning och priser

(Vinjettbilden är tänkt att illustrera människans litenhet inför naturens storslagenhet. Foto: Gabriel Liljenström).


Återbruk, Circle Island och cirkulär ekonomi

Jag kommer gärna och berättar om erfarenheter och slutsatser från arbetet med hållbar utveckling. T.ex. Circle Island och hur det går att, med exemplet Ringön som tydlig förebild, kombinera en social och en cirkulär ekonomi till nytta för företag, samhälle och miljö.

Föreläsningen utgår från den förstudie som jag genomförde 2016-2017. Flera storföretag har sedan dess tagit beslut om att verka för cirkulär ekonomi. Men mycket saknas fortfarande. Något av detta berättar jag mer om.

Kulturens roll

Hållbar Utveckling - fyra aspekter

Jag kan även berätta om hur jag ser på kulturen som en del som lätt tappas bort i hållbarhetsarbetet.

Jag bidrar också gärna i processer

Strukturellt perspektiv
För att förstå hur ett initiativ kan bidra till helheten behöver vi generellt i samhället bli bättre på att se strukturer och samband. Jag letar ständigt synergier och kopplingar för att ta vara på erfarenheter.

Innovationsperspektiv
Det är inte de gamla lösningarna som löser de gamla problemen. Var finns det nya?

Värderingar
Människan har en förmåga att ta ställning, ibland mot bättre vetande. Hur ser vi till att en verksamhet tar till vara och förstärker rätt värderingar?

Stad och land
Jag fördelar min tid mellan att bo i staden och på landet. Hur kan vi knyta ihop stad och land på ett bättre sätt? Odling och kultur kan vara viktiga delar att fokusera på.

De stora hoten
Resignerar vi inför de stora hoten? Eller finns det framkomliga vägar? Vad kan varje individ, varje företag, varje kommun göra? I klimatarbetet har Greta Thunberg visat att förändring är möjlig när vi tar ställning. Hur kan var och en välja väg?

”…att verka för ett hållbart samhälle”
På denna hemsida finns mer än 700 bloggposter om hållbar utveckling, som var och en illustrerar någon liten del av allt det vi behöver förhålla oss till. Sedan några år handlar flera inlägg om att värna demokratin, som tyvärr är hotad av starka krafter.

Hör av dig så resonerar vi om vad jag kan bidra med och hur. (Omfattningen styr prisnivån).

Du når mig på tel 0703 556 889 eller epost christer.owe (at) gmail.com

_________________________________________________________________

One thought on “Bokning och priser

  1. Pingback: Kvalitet och begriplighet är avgörande | … att verka för ett hållbart samhälle

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *