Bokning och priser

(Vinjettbilden som jag använt sedan 2012 är nu ersatt med en bild som bättre illustrerar människans litenhet inför naturens storslagenhet.
Foto: Gabriel Liljenström).


Exempel 1: Föreläsning om Ringön för social cirkulär ekonomi

En föreläsning på mellan 30 och 90 minuter om resultatet av förstudien om Ringön och om den framväxande sektor som tar form på Ringön i form av företag och verksamheter som kombinerar ett socialt ansvarstagande med en affärsidé som göra nytta i framväxten av den cirkulära ekonomin.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i den förstudie som jag genomförde under september 2016 till mars 2017. Några av de slutsatser förstudien visar är skillnaden på top-down- och bottom-up-processer och vilken betydelse långsiktiga villkor och samordning spelar. Kontakta mig för mer information och bokning.

Fakta om förstudien på 57 sidor: Förstudien genomfördes i samarbete med Konsthallen Järnhallen på Ringön och finansierades av Västra Götalandsregionen. Handelshögskolan, Studiefrämjandet och Göteborgs Stads Fastighetskontor m.fl. deltog med viktiga insatser. Ett 100-tal personer intervjuades och deltog i olika workshops. Kontakta mig för mer info.

Exempel 2: Hållbart Företagande – föreläsning

Föreläsning som sammanfattar det viktigaste ett företag behöver ha kunskap om för att säkerställa att företaget bidrar till en hållbar utveckling. Omfattning 1 – 2 timmar eller enligt önskemål. Kontakta mig för mer information.
Bokning tel 0703 556 889 eller epost christer.owe (at) gmail.com

Exempel 3: Fem verktyg för ett hållbart företag

Verktyg för ett hållbart företag


Föredrag, samtal, workshop.
Förutsättningar. marknaden och värderingar förändras i en snabb takt. Vad behöver ett företag ha koll på? Vi ger företaget verktyg att framtidssäkra sin verksamhet. Det viktiga är att deltagarna och organisationen har möjlighet att använda insikter, förslag och gemensamma erfarenheter på ett konstruktivt sätt.

Hållbar Utveckling - fyra aspekter

Så här kan de fyra aspekterna på hållbar utveckling beskrivas: ekologisk, social, ekonomisk och kulturell.

Det är helheten som räknas

Strukturellt perspektiv
Samhället är synnerligen uppdelat i ansvars- och kompetensområden. Företags affärsplaner, de kommunala förvaltningarna och universitetens forskning kännetecknas av specialisering. Samordning och samarbete är svårt att förverkliga. Stora delar av allmänheten har dessutom svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. De strukturella perspektiven på hållbar utveckling är sådant som jag ägnat mycket tid att utforska och analysera. Dels för att väldigt lite görs för att på allvar föra samman olika segment i samhället, dels för att det är viktigt att hitta de förstärkningsmekanismer som alla har nytta av: företagen, det offentliga och alla invånare.

Innovationsperspektiv
Det är inte varianter på de gamla lösningarna som kommer att lösa framtidens problem. Vi behöver på ett klokt sätt diskutera hur de nya idéerna ska ta plats: samarbetsekonomi, relationsekonomi, cirkulär ekonomi, blue economy…. men också lära oss att se två eller flera problem som delar av en gemensam lösning. Tekniken kommer att spela stor roll, men knappast ensam. Beteendefrågorna och sociala samband får allt större betydelse. Hur ska vi använda den nya tekniken? Vems är ansvaret? Risktagande och vinst – kan man se nya modeller för den hållbara ekonomin?

Värderingar
Människan har en fri vilja. Det skiljer oss från djuren att vi kan gå emot våra instinkter. Därmed har vi också etiska regler och en moralisk hållning att förhålla oss till. Hur agerar ett ansvarstagande företag? Räcker det att införa en CSR-policy? Hur kan ett företag agera pro-aktivt? Hur kan vi skapa nytta bortom egenintresset?

Stad och land
Mer än hälften av världens befolkning bor numera i städer. Vad innebär det för hållbarheten? Finns det någon framtid för den svenska landsbygden? Är det viktigt?

De stora hoten
Hur ska vi som individer, som föreningar, företag, samhälle förhålla oss till de stora globala hoten? Vilken är Sveriges roll när vår befolkning motsvarar en dryg promille av världens befolkning? Och vilken roll har företagen?

”…att verka för ett hållbart samhälle”
På denna hemsida finns mer än 600 bloggposter om hållbar utveckling, som var och en illustrerar någon liten del av allt det vi behöver förhålla oss till. Tillsammans formar de en mosaik av frågeställningar och perspektiv som bidrar till att nå en hållbar utveckling. Det senaste året har fler och fler texter handlat om försvaret av demokratin. Utan ett seriöst samtal där respekten för andra människor och för en sann beskrivning av verkligheten omöjliggörs en hållbar utveckling.

Pris – på begäran.

Priset är till stor del beroende på omfattning och förberedelsetid.
Mer information på begäran. Resor och restid från Göteborg kan tillkomma.

Bokning tel 0703 556 889 eller epost christer.owe (at) gmail.com

_________________________________________________________________

One thought on “Bokning och priser

  1. Pingback: Kvalitet och begriplighet är avgörande | … att verka för ett hållbart samhälle

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *