Förhandlla inte bort medmänskligheten

När jag gick i grundskolan hette det fortfarande kristendomsundervisning. Man fick lära sig om den kristna religionen och fanns det någon i klassen som hade en annan tro, fick den personen annan undervisning. Jag minns att vi lärde oss tio Guds bud. Ett av dessa är Du ska älska din nästa såsom dig själv.

Vår tradition
På valnatten gladde sig kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor åt partiets framgång i valet. Hon inledde också med att nämna den judisk-kristna tradition som hon gärna hänsyftar till och som är en historisk och konkret bakgrund för hur vårt samhälle har vuxit fram. Nu är det dags för henne och de övriga partierna i riksdagen att i handling hylla denna judisk-kristna tradition och stå upp för en människosyn som inte gör skillnad på människor.

Vi är 82 procent
Den person som bottnar i en syn på människan och våra mänskliga relationer, där mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, pressfrihet, demokrati och rättvisa hedras i varje sammanhang kan inte acceptera motsatsen till detta. Knappt 18 procent av svenskarna tycker att mänskliga rättigheter är förhandlingsbara och att det är rätt att dela in människor i ”vi” och ”dom”. Anständigheten kräver att de resterande 82 procenten svenskar, genom våra valda riksdagsombud, tydligt markerar att medmänsklighet och våra demokratiska rättigheter och skyldigheter inte är förhandlingsbara. Att kompromissa om våra grundläggande principer för det som definierar vårt land och vår kultur kan enbart leda till ett antiliberalt och ett på flera plan omänskligt samhälle. 82% av oss vill inte förstöra det fina land våra förfäder kämpat för att bygga upp.

2 thoughts on “Förhandlla inte bort medmänskligheten

  1. Instämmer till fullo. Carstens Jensens tre artiklar i DN var för mig en tydlig berättelse om händelseförloppet i Danmark och hans avslutning om att vi måste bevara vår människosyn och liberala demokrati klingade starkt.

  2. Det var bra gjort av Ebba Bush Thor att lägga ihop kristna och judiska traditioner. Det dubbla käreksbudskapet. Antisemitism hör inte hemma i Sverige
    Sen kan man ju komma ihåg att ”den gyllene regeln” i någon form finns i alla stora religioner, inte minst Islam.
    Du skall göra mot den nästa vad du vill att hon skall göra mot dig…

    Anti islam hör inte heller hemma här, men svenska lagar, som återspeglar våra grundläggande värderingar, gäller i Sverige förstås! Anti Daesh absolut, anti ortodox högerextrem kristendom?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *