Nya affärsmodeller ser dagens ljus

Resursknappheten och energifrågan kommer att tvinga fram andra slags företag med nya affärsmodeller. Det talas mycket om cirkulär ekonomi, socialt entreprenörskap, gemensamägda nyttigheter och företag. Uppfinningsrikedomen är stor.

Meccano-telefon
Nu kommer idén med en helt modulär mobiltelefon, där varje modul kan bytas ut och telefonen ska kunna skräddarsys funktionellt och fysiskt på ett enkelt sätt. Som ett lego- eller meccanosystem, där varje del blir utbytbar dels för att skräddarsy funktionalitet, men också för att förlänga livslängden på apparaten. Är detta tänkbart? (Länk se nedan).

Ryggmärgsreflex
Den första invändningen handlar om utvecklingskostnader, investeringar, vinst på ägarkapital, garantiåtaganden etc. Tillverkning av produkter bygger idag på paketering, där konsumenten betalar för både hård- och mjukvara genom att köpa fysiska prylar eller användarlicenser enligt särskilda villkor. Investeringar ska löna sig. Dagens investerare kommer att få svårt att befatta sig med ett slags hårdvarans open source.

Konsumenterna blir medagerande
När väl ryggmärgsreflexerna stillat sig går det att inse att crowdfunding och andra finansieringssätt kan lösa det problemet. När tillräckligt många tror på projektet och är beredda att se det förverkligat, skapas resurser för att förverkliga det. En sådan produktlansering öppnar också upp för en annan typ av tjänsteförsäljning, där vi delbetalar arbete och löpande stämmer av våra förväntningar med det resultat som kommer fram. Vi blir medagerande i produktutvecklingen.

Dagens omväg till lika plattform
I praktiken har även dagens produktutveckling hamnat i en gemensamhetsfålla. Alla bilar har en ratt, blinkers, tuta, pedaler och säkerhetsbälte, liksom displayer för hastighet och varningslampor. Systemen ser till förväxling lika ut. Hade man startat utvecklingen som ett gemensamt utvecklingsprojekt hade man troligen landat i något snarlikt.

Paradigmskifte
Det som skiljer är att den gamla vägen till marknaden gick via konkurrens. Nu är det samarbete som gäller. Intressant, eller hur?

Länktips: http://9gag.com/gag/axN0Nr2

4 thoughts on “Nya affärsmodeller ser dagens ljus

  1. Hej!

    I det här sammanhanget kan det även vara påpassligt att nämna inclusive business – affärsmodeller som i allt väsentligt inkluderar de miljarder människor som lever på under $2 om dagen, även grupperade som Base of the Pyramid. Alltfler storföretag utforskar nu möjligheter att ta sig in här, på vad som faktiskt kan benämnas som en jättemarknad, men som också är full av entreprenörer.

    Vi på Inclusive Business Sweden arrangerar den 18/10 i Göteborg ett forum där just dessa frågor diskuteras, dvs. hur man bekämpar fattigdom med vinstdrivande affärsmodeller. Dit är du hjärtligt välkommen! Anmälan och mer information finns här: http://www.inclusivebusiness.se/forum/, alt. kontakta mig.

    Med vänlig hälsning,
    Carolina

    • Tack för tipset, Carolina! Jag vet inte om storföretagen är rätt aktörer att kapitalisera på fattigdomen, men strävan att via nya affärsmodeller lyfta människor ur fattigdom är i alla fall positiv. När storföretag som Monsanto profiterar på indiska bönder på landsbygden är det motsatsen till hållbar utveckling. Vinster bortom företagets egna vinster är nyckeln.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *