Fel fokus: debatt om en debatt

På kultursidorna i GP den 11 april redogör Mattias Hagberg (har tyvärr inte hittat någon länk) för den debatt om debatten som fyra opinionsbildare på skilda sätt bidragit till. Gemensamt för de fyra är att det tycks stå dem upp i halsen att kulturdebatten domineras av personer med andra åsikter än de själva. Istället för att ta sakdebatten försöker de fyra istället att föra en debatt om debatten, hur debattklimatet lämnar för litet utrymme för andra åsikter än de politiskt korrekta etc, hävdar Hagberg, som även tidigare debatterat med t.ex. Bengt Ohlsson om dessa frågor. De fyra som nämns i artikeln är förutom Bengt Ohlsson, Marcus Birro, Elisabeth Höglund och Stina Dabrowski.

Svåra utmaningar
Samhället och hela planeten står inför mycket svåra utmaningar. Vi har byggt vårt välstånd på ett antal antaganden och principer som nu visar sig inte hålla måttet. Tanken på outtömliga resurser, evig tillväxt och linjär samhällsekonomi har präglat utvecklingen de senaste 50-60 åren. Nu spricker bubblorna och ingen vet exakt hur vi ska konstruera våra reala, finansiella, sociala och virtuella system så att kommande generationer får ett gott liv på en planet som inte tar skada.

Debatt om debatten leder fel
Istället för att med analys, forskningsbelägg, breda diskussioner och vägning av alternativa lösningar på vår tids avgörande frågor väljer några opinionsbildare att fokusera på sin egen roll i den debatt där de känner sig åsidosatta. Istället för att fånga upp idéer och bygga tankemodeller för hur en skonsam förändring av samhället ska genomföras och vår tids självförvållade dilemman ska hanteras, lägger kloka människor kraft på att debattera debatten.

Media diskuterar media
Tyvärr är det vanligt att media gör plats för en medial debatt. Kanske är det en klok varumärkesstrategi för en opinionsbildare och/eller för ett mediabolag, kanske inte. Allmänheten är troligen måttligt intresserad av vem av debattörerna som vinner ”på poäng”. Särskilt TV-mediet faller lätt i fällan att låta kända debattörer mötas i en debattstudio för att det ska bli ”bra TV”. Men mycket sällan bidrar den debatten till en vidgad förståelse för sakfrågan bakom ordväxlingen. Det bästa vore om media kunde lyckas hålla distans till det svarta hål av självfokuserande frågor, där de diskuterar sig själva och varandra hellre än att vrida och vända på de svåra frågor och den multikris samtiden står inför.

Nytänkandet behövs
Konsten och kulturen måste våga hantera våra framtidsfrågor på ett utmanande och nytänkande sätt. I skapandet ryms det nya, det som kan förändra vårt låsta tänkande. Idag behövs nytänkandet kanske mer än någonsin för att vända en samhällsutveckling som riskerar att leda till ekologisk, social och ekonomisk kollaps. Jag håller tummarna för att vi slipper fler debatter om debatten.

2 thoughts on “Fel fokus: debatt om en debatt

 1. Kan bara instämma i din reflektion, så som jag uppfattar den utifrån det du skriver att du observerat!

  VAD göra?
  Det finns väldigt mycket att hämta ifrån vetenskapliga forskningsresultat och andra insikter om VILKA problem vi står inför och även en rad mycket kloka VAD som behöver göras!

  HUR göra?
  Det är däremot inte alls så självklart och allt för få konsensus på HUR det bör göras. Här har de olika kulturella uttrycken en avgörande betydelse hur vi i samhället hanterar/kommer att hantera HUR-frågan. Vända och vrida på den! Initiera debatter i olika/alla sammanhang, i olika/alla lokaler, på olika/alla platser, på gator och torg, i olika/alla media osv och bland utövare, betraktare, läsare, tittare etc.!

  Mycket MER av många FLER!
  Visst har det kommit en hel del i bokform, på film, i viss utsträckning på teaterscenen och i musiken, men det behövs mycket mer.
  Vill se allt fler uttryck i musiken och på teatern då detta kan beröra oss på flera plan. Här kan budskapen, frågorna också ta sig förbi de portar vi stänger i oss själva när vi börjar inse de svåra existensiella frågorna som väcks när vi på djupet börjar förstå vad som är på väg att hända. Det händer också utan att mänskligheten har tydliga strategier för att hantera frågorna och inte kan samarbeta varken politiskt och internationellt vilket ju är nödvändigt för den här typen av frågor.

  ANSVAR!
  Har man tillgång till en sådan kommunikativ plattform som dessa fyra mediapersonligheter har, så har man också ett ansvar att använda den också i ett mer altruistiskt syfte.

  IDROTTEN! KULTUR?
  Nu tror jag inte avsikten var att också inkludera idrotten som en del av vår kultur, men det kan man göra. Här ser jag en potential att nå människor
  för inom exempelvis lagsporter så är ju sammanhållning, solidaritet, samarbete och strävan mot ett gemensamt mål något som är utmärkande inom laget. Kanske kan man där utvidga sitt solidariska tänkande, sitt samarbete och skapa gemensamma konkreta mål även för frågor som berör miljö, energibesparing, användning av förnybara bränsle, internationellt samarbete och så vidare. Det finns goda exempel även här, men det behöver göras MYCKET MER av MÅNGA FLER!

  Soliga hälsningar!

  • Tack Pierre för dina reflexioner. Jag tror också på en mångfald av insatser där mångfalden i sig blir en garant för en levande debatt om våra ödesfrågor. Det är just detta som blir så kontraproduktivt när media hellre debatterar varandras argumentation än verkliga sakfrågor. För läsaren blir intrycket att ”de här frågorna rör inte mig” och indirekt ”det där med klimatet/biologisk mångfald/finanskris/global orättvisa (var god välj) är tydligen inte så viktigt” , eftersom kända debattörer hellre lägger kraft på inbördes positionering än på sakfrågorna.
   Urvalet frågor i sig är en maktfaktor. Vad blir en notis, vad får ett uppslag? Och varför?
   Kan bara hålla med: mer av fler.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *